Nowość! Kosiarka bijakowa.

s-l300Pozwala na wykaszanie trawy i zarośli, krzewów do 8 cm średnicy, np. rowów melioracyjnych, nasypów kolejowych, terenów sąsiadujących z liniami energetycznymi, a także bieżące utrzymanie np. miejskich terenów zielonych. Pracuje z koparką.

 

 

 

kosiarka_bijakowa_hydroart

kosiarka_bijakowa_hydroart2